VIA E-POST

Skicka ditt annonsmaterial till:

Allt om Jakt & Vapen: annons@joforlaget.se
Stövaren: annons@joforlaget.se
Älghunden: annons@joforlaget.se
Åkeri & Transport: material.at@swepress.se
Mittia Mässtidningar: annons@joforlaget.se
Load Up North: annons@joforlaget.se
Järvsö Ungdom: info@jarvsoungdom.se

När du skickar material till oss, ange gärna i vilken tidning och utgåva som annonsen ska publiceras i. Filens namn döper du till Dittforetag_tidning_utgava.pdf.

SPECIFIKATIONER

Färger: CMYK
Färgprofil: FOGRA39
Upplösning: 300 dpi
Format: PDF
Filnamn: foretag_tidning_utgava.pdf

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vi kan givetvis hjälpa dig med produktion av annons. Skicka in text, bild, logotyp och önskemål till respektive e-postadress (se vänster) så hjälper vi dig.

SKICKA ANNONSMATERIAL